Hlavná stránka

Deň otvorených dverí alebo "Pevnosť Uršuľa"​

Pozývame žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 6. februára 2020 (štvrtok). „Pevnosť Uršula“ dopoludnia otvorí svoje brány dvakrát – o 9:00 hod. a o 11:00 hod. Počas vstupov budete mať možnosť prejsť zákutia budovy a zbierať indície, ktoré Vás privedú k zaujímavému pokladu… 🙂

V popoludňajšom vstupe o 16:30 hod. sa dozviete základné informácie o škole a živote v nej. Počas dňa Vás budú sprevádzať členovia študentskej rady.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Plagat_DOD_2020_2

Výberové konanie

Výberové_konanie_2020 Rímska únia Rádu sv. Uršule, Slovenská prpovincia, Provincialát uršulínok, vyhlasuje v zmysle §4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Spojenej školy sv. UršuleNedbalova 4, Bratislava. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohe.

Zmena organizácie vyučovania

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do programu „Premena školy zvnútra“ ako jedna zo štyroch vybraných škôl zo Slovenska. V rámci tohto programu sa dve desiatky učiteľov zúčastnia dvojdňového školenia v termíne 7.-8.1.2020. Z tohto dôvodu bude dňa 8.1.2020  úprava rozvrhu hodín a čiastočne skrátené vyučovanie. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach jednotlivých organizačných zložiek.

Urobme  Slovensko zelenšou krajinou!

Naša škola sa pripája k výzve CURAPROX – Stará kefka nepatrí do koša. Ak aj zubnú kefku správne hodíme do kontajnera na plast, skončí väčšinou na skládke, kde sa bude rozkladať stovky rokov alebo ich čaká spaľovňa. Kefky sú totiž vyrobené z viacerých druhov plastov, ktoré však u nás nikto neoddeľuje. Prečo CURAPROX organizuje zbierku? Zo zozbieraných kefiek budú oddelené hlavičky a z recyklovaných rúčok sa vyrobia koše na triedenie odpadu.

Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky získame pre školu set košov na triedenie odpadu – žltý na plast a modrý na papier. 

Pridajte sa k nám!

Máme ďalší dôvod na radosť

Koncom minulého školského roka sme sa opäť zapojili do  celoslovenského testovania IT Fitness Test 2019.

Ako každý rok boli pripravené dva testy – prvá verzia bola určená pre vekovú kategóriu žiakov do 15 rokov, zapojili sa doň žiaci na 496 školách. Druhú, náročnejšiu verziu testu, určenú pre vekovú kategóriu 15+ vypĺňali žiaci a študenti na 305 školách z celého Slovenska.

A boli sme  veľmi úspešní! V kategórii pre základné školy sme sa umiestnili na 4. miestev kategórii pre gymnáziá (pre 15+) sme obsadili krásne 2. miesto.

V utorok, 26.11.2019, boli zástupcovia našej školy pozvaní na Výročné rokovanie Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania, na ktorom  si z rúk podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho prevzali ceny za vynikajúce výsledky v obidvoch kategóriách.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí svojimi riešeniami prispeli k tomuto úspechu.

Jesenné prázdniny

V dňoch 30.-31.10.2019 sú pre všetkých žiakov jesenné prázdniny. V tomto čase je tiež prerušená prevádzka materskej školy. Vyučovanie bude pokračovať v pondelok 4.11.2019 podľa rozvrhu hodín a aktuálneho zastupovania.

Národný pochod za život 2019

Pozývame všetkých všetkých Vás, milí žiaci, učitelia, rodičia a priatelia našej Spojenej školy sv. Uršule, aby ste spolu s nami vyjadrili úctu k životu účasťou na Národnom pochode za život. Spolu s Vami a pod naším transparentom budeme pochodovať za život ako jedna uršulínska rodina.

Stretneme sa už v nedeľu, 22.9.2019, o 13:00 hod pred Úradom vlády pri Námestí slobody v Bratislave.
Tešíme sa na Vás.

Slovo na úvod

Vďačnosť je prvý pocit, ktorý sa vo mne objavuje, keď stojím na prahu nového školské roka 2019/2020. Slovo „Serviam“ je v znaku našej školy a je mottom všetkých uršulínskych škôl na celom svete. Pochádza z latinčiny a znamená „Budem slúžiť“ Bohu a ľuďom. Učí nás zabúdať na seba a myslieť na druhých. Teším sa, že v tomto školskom roku som pozvaný do tejto služby slúžiť aj ja.

Milí žiaci, srdečne Vás vítam v novom školskom roku. Zvlášť vítam našich nových škôlkarov, prváčikov, žiakov prímy a študentov prvého ročníka gymnázia,  ktorí sa na vstup do škôlky či školy určite veľmi tešili. Osobitne pozdravujem našich maturantov, ktorých v tomto školskom roku čaká prvá dôležitá skúška dospelosti.

Prevádzka našej školy sa určite nezaobíde bez školského klubu detí, v ktorom sa na Vás, milí žiaci, tešia pani vychovávateľky. S radosťou Vás očakávajú v školskej jedálni pani kuchárky a pán kuchár. Pomáhať nám bude tiež pán školník, personál recepcie či naše administratívne sily. Radosť je najlepšou vizitkou kresťana. V duchovnom rozvoji nám budú pomáhať pátri bratia saleziáni, redemptoristi a františkáni.

Neoddeliteľnou súčasťou školy sú rodičia. Ďakujem Vám, milí rodičia, že mali k nám dôveru a zverili nám svoje deti, aby sme ich spolu s nimi sprevádzali prípravou na život. Chcem Vás ubezpečiť, že ja osobne, ako aj všetci pedagógovia, urobíme maximum preto, aby z Vašich detí vyrástli slušní a múdri ľudia, aby boli plnohodnotne pripravení na štúdium na stredných a vysokých školách, aby boli pripravení vykročiť do života.

Vážení kolegyne, kolegovia. Vybrali ste si náročné povolanie a napriek všetkému, čo sprevádza našu spoločnosť, ste mu zostali dodnes verní. Aj toto je potvrdením, že učiteľstvo nie je pre vás práca, ale služba. Sme pozvaní, aby sme rozvíjali nielen vlastné talenty, ale aj talenty nám zverených žiakov a študentov. Želám Vám, aby ste dokázali u svojich žiakoch objaviť skryté talenty na šport, spev, jazyky, maľovanie, informačné technológie, aby ste povzbudzovali svojich žiakov na ceste za poznaním. Prajem Vám milí kolegovia, veľa pozitívnej energie, veľa pedagogického taktu a správne odpovede na zvedavé otázky vašich žiakov.

Vážení kolegovia, kolegyne, milí žiaci želám nám všetkým v novom školskom roku, aby sme pristupovali k vyučovaciemu procesu a štúdiu s nadšením. Lebo skutočným tajomstvom úspechu je nadšenie. Nadšenie je silou, ktorá pozdvihne Vaše nádeje ku hviezdam. Nadšenie je iskrou vo Vašich očiach, je švihom vo Vašej chôdzi, je v stisku Vašej ruky. Nadšenie je kľúčom k šťastiu a úspechu.

Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2019/2020.

Alexander Jakubčo, riaditeľ školy

 
 

Prečo táto škola?

virtualnaprehliadka

Virtuálna prehliadka školy

Navštívte našu školu, nech ste kdekoľvek.

skolskajedalen

Školská jedáleň

Milí stravníci,

v tomto školskom roku 2019/2020 bude školská jedáleň vydávať stravu:

pre MŠ sv. Uršule od 2.9.2019, pre základnú školu a gymnázium od 3.9.2019.

ursula-mini

sv. Uršuľa – patrónka školy

sv. Uršula – patrónka Spojenej školy: Materská škola sv. Uršula, Základná škola sv. Uršule a Gymnázium sv. Uršule

Svätá Uršuľa, dnes veľmi málo známa osobnosť 3. storočia, sa tajne zasvätila Bohu. Pohanský kráľovič ju požiadal o ruku.

Prejsť na začiatok