LOGO ŠKOLY

SERVIAM je mottom a poznávajúcim znakom všetkých uršulínskych škôl na celom svete. Slovo pochádza z latinčiny a voľným prekladom znamená “Budem slúžiť”, Bohu a ľuďom. Predstavuje spolupatričnosť všetkých uršulínskych žiakov po celom svete. Vyjadruje jednotu ducha a srdca uršulínskych žiakov, symbolizuje čnosť oddanosti (nadšenia, lojálnosti), učí nás, ako zabúdať na seba a myslieť viac na druhých v službe tvojej rodine, farnosti, škole a prostrediu, kde žiješ, zahŕňa sebaobetovanie a svet objímajúcu dobročinnosť.

Sedem hviezd predstavuje súhvezdie Malej medvedice ukazujúce na Polárku – hviezdu sprevádzajúcu pútnikov na ceste. Zároveň pripomína sv. Uršuľu, patrónku mládeže, vzdelávania a výchovy, ktorá nás pozýva spraviť všetko preto, aby sme dosiahli našu Polárku, ktorou je Ježiš Kristus. Hviezdy na oblohe lákajú k najvyššiemu úsiliu slúžiť, hovoria nám o výškach, ku ktorým majú vzlietnuť naše ideály.

Kríž je symbolom kresťanskej viery, ktorá je základom všetkých kresťanských aktivít. Na viere je postavený ideál služby ako verejné svedectvo oddanosti Bohu. Volá nás, aby sme boli verní učeniu a zásadám Ježiša Krista.

Zelená farba znaku znamená životnú silu a rast.

PATRÓNKA ŠKOLY

Svätá Uršuľa

Pôvod mena: z lat. ursa – malá medvedica.

Patrocínium: mesta Kolín, mládeže, učiteliek a vychovávateliek; univerzít v Paríži a Coimbre; tkáčov; ochrankyňa manželstiev, patrónka dobrej smrti a ochrankyňa chorých detí.

Ikonografia: zobrazuje sa s korunou, so šípmi a zástavou; 
s ochranným plášťom, pod ktorým ukrýva núdznych

Sviatok: 21. októbra

Svätá Uršuľa je dnes veľmi málo známa osobnosť 3. storočia, ktorá sa tajne zasvätila Bohu. Pohanský kráľovič ju požiadal o ruku. Uršuľa si žiadala od neho tri roky na rozmyslenie. Počas tejto doby sa spolu so svojimi družkami cvičili v čnosti viery. Pod vedením Uršule sa odvážne panny preplavili do Kolína a odtiaľ putovali do svätého mesta Ríma. Na spiatočnej ceste sa v Ríme k tomuto sprievodu pripojil snúbenec, ktorý sa tam dal pokrstiť. Pri návrate do Anglicka ich prepadli barbari. Všetky jej družky spolu s hrdinskou Uršuľou položili svoj život pri obrane svojej viery a čistoty. Takto mučenice stratili zem, ale našli nebo.

Sv. Angela Merici ju dala svojim dcéram za patrónku práve pre jej lásku a zasvätenie sa Kristovi, odvahu, s akou obraňovala svoju čistotu aj za cenu života a zápal, s ktorým viedla svoje družky k vytrvalosti a vernosti až do konca.

vízia školy

HISTÓRIA ŠKOLY

1676

Príchod sestier uršulínok do Bratislavy.

1680

Občania mesta zverujú svoje deti na výchovu a vyučovanie sestrám uršulínkam.

1731

Základný kameň novostavby školy (dnešného gymnázia).

1895

Stavba novej budovy učiteľského ústavu, internátu a kaplnky (dnešná horná telocvičňa).

1933

Otvorenie slovenského gymnázia

1935

Uršulínky v BA mali slovenskú a maďarskú školu (175 žiačok), cvičnú školu (35 žiačok), meštianske školy (233 žiačok), maďarský učiteľský ústav (162 žiačok) a slovenské gymnázium (83 žiačok).

1936

Výstavba novej budovy s internátom a telocvičňou (dnešná MŠ a ZŠ).

1943

Gymnázium navštevovalo 300 žiačok.

1950

Poštátnenie škôl, prepustenie rehoľných sestier zo školskej služby, ukončenie činnosti sestier uršulínok na školách.

1990

Žiadosť sestier uršulínok opäť obnoviť činnosť na svojich školách.

1990/91

Otvorenie Základnej školy sv. Uršule.

1994/95

Otvorenie Gymnázia sv. Uršule.

2016

Zlúčenie Základnej školy s Materskou školou sv. Uršule.

2019

Vznik Spojenej školy sv. Uršule (zlúčenie ZŠ, MŠ a Gymnázia).

PRIESTORY

JEDÁLEŇ

Školská jedáleň
pri Spojenej škole sv. Uršule
Uršulínska 5
811 01 Bratislava
Bc. Jakub SLovák,
vedúci šk. jedálne

jedalen@ursula.sk

02/5443 2804

PODPORTE NÁS

KONTAKT

Spojená škola sv. Uršule
Nedbalova 4
811 01 Bratislava
IČO: 52547477

tajomnicka@ursula.sk

Sekretariát školy a ZŠ s MŠ

02/5443 2778, 0948 544 327

Gymnázium
02/5443 0250

Školská jedáleň
02/5443 2804

Dostupnosť MHD
cca 5 minút od zastávky električiek „Námestie SNP“ alebo „Kamenné námestie“

Mgr. JANA RYBANIČOVÁ, Phd.

riaditeľka
spojenej školy

riaditel@ursula.sk
02/ 54 43 27 78

PaedDr. DANA KUCHAROVÁ, PhD.

zástupkyňa pre gymnázium
dana.kucharova@ursula.sk
02/ 54 43 02 50

Mgr. TATIANA IVICOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
pre 1. stupeň ZŠ a ŠKD
tatiana.ivicova@ursula.sk 02/ 54 43 27 78

Mgr. MÁRIA JANČOVIČOVÁ

zástupkyňa riaditeľky
pre 2. stupeň ZŠ
maria.jancovicova@ursula.sk 02/ 54 43 02 50

Mgr. MÁRIA KOSCELNÍKOVÁ

zástupkyňa riaditeľkypre MŠ maria.koscelnikova@ursula.sk
0949 381 840

gdpr

Spojená škola sv. Uršule spravúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu, nájdete na nasledujúcom odkaze.
Spojená škola sv. Uršule © 2020
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).